Адреса: Орце Николов 98,

1000 Скопје,

Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3114 737

Факс: +389 2 3120 420

E-mail: info@polenak.com

Во денешниот свет на деловното работење потребно ви е адвокатско друштво што обезбедува навремени, добро обмислени и стручни правни совети за да можете да донесете правилни одлуки ида преземете соодветни активности.

Кога соработувате со адвокатите во Адвокатското Друштво Поленак добивате адвокатско друштво кое нуди широк спектар на услуги докажана во многу области на практиката. Нашата посветеност на одржување и развивање на широк спектар на области на правна работа, сето во рамки на друштвото, ни овозможува да нудиме правна помош која е одговор на потребите на клиентите.

Привилегија е да се продолжи традицијата на давање правни услуги, востановена од нашитепретходници во 1946 година, кога првата адвокатска канцеларија со името Поленак беше основана. Оттогаш, ние постојано одржуваме високо ниво на квалитетни правни услуги. Денес, ние сме една од водечките адвокатски куќи во Република Северна Македонија во повеќе области на правната практика.